RODO

Obowiązek informacyjny dla klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez usługodawcę:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pokoje Gościnne Renata Knitter (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Komnino 3b, 76-214 Smołdzino. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Komnino 3b, 76-214 Smołdzino lub drogą e-mailową pod adresem: komnino@op.pl
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.
3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi klienta tzn. zawarcia umowy wykonania usługi dekoracji florystycznych, przeprowadzenia warsztatów: rękodzielniczych, florystycznych, kontaktu, oraz prawidłowego rozliczenia usługi.
4. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
5. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom, jeśli taka konieczność zaistnieje to dane będą przekazywane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 6 lat, zgodnie z przepisami prawa.
9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości realizacji usługi.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.